Chúng tôi giúp bạn thực hiện giấc mơ về một tổ ấm.

  1. Trang chủ
  2. Giới thiệu

Sứ mệnh

11/07/2019 123

“Bảo tồn bản sắc Việt Nam - Hội nhập tinh hoa Thế giới” - Bên cạnh việc đem những ý tưởng độc đáo, hiện đại, bắt kịp với xu thế kiến trúc Thế giới vào trong thiết kế. TTAH vẫn luôn quan tâm tới việc bảo tồn bản sắc kiến trúc Việt.Thiết kế không gian sống phù hợp với phong tục tâp quán và thói quen sinh hoạt nhưng luôn đảm bảo sự thân thiện với môi trường theo tiêu chí "Kiến trúc xanh".

Bài viết mới

16/08/2019

Thư viện ảnh