Chúng tôi giúp bạn thực hiện giấc mơ về một tổ ấm.

Hội Thảo “ Định Hướng Kiến Trúc Việt Nam trong bối cảnh mới “ - Nhận diện những thay đổi phù hợp với phát triển đất nước.

05/04/2021

Ngày 26/03/2021 vừa qua, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Vụ Quy hoạch kiến trúc phối hợp cùng Hội KTS Việt Nam, Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức Hội thảo “Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam trong bối cảnh mới” tại Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, với sự tham gia của đông đảo lãnh đạo các Bộ và các cơ quan Trung ương, Bộ xây dựng và các cơ quan trực thuộc Bộ Xây dựng, đại diện các Hội nghề nghiệp, các Viện nghiên cứu, Đơn vị đào tạo, Đơn vị tư vấn, các chuyên gia; đại diện lãnh đạo các tỉnh thành khu vực phía Bắc và các đơn vị truyền thông, báo chí. 

Năm 2002, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 112/2002/QĐ-TTG phê duyệt Định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam đến năm 2020, trong đó đề ra những mục tiêu, quan điểm và định hướng cụ thể phát triển kiến trúc đô thị, nông thông và kiến trúc công trình.

Luật Kiến trúc (ra đời lần đầu tiên) đã được Quốc Hội thông qua, ban hành ngày 13/06/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020. Trong bộ Luật Kiến Trúc đã nêu tại “Điều 6. Chính sách của Nhà nước trong hoạt động kiến trúc. Nhà nước đầu tư cho các hoạt động xây dựng định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam.” Như vậy, thông qua Luật Kiến trúc, chúng ta nhận thức rõ rằng, việc Xây dựng định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam là rất quan trọng và cần tiếp tục được nghiên cứu, ban hành để tiếp tục thực hiện trong giai đoạn mới, thay thế cho “Định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam đến năm 2020” đã hết thời hạn.

Xu-huong-kien-truc 2022

Sau gần 20 năm triển khai thực hiện Định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam, đến nay, Kiến trúc Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhưng còn tồn tại nhiều vấn đề bất cập, chưa đáp ứng được xu hướng phát triển nhanh của xã hội, chưa đạt được một số mục tiêu, định hướng về quản lý và phát triển kiến trúc… Trước những thuận lợi và thách thức của bối cảnh kinh tế, xã hội trong nước có nhiều thay đổi, chúng ta cần xác định thêm những mục tiêu mới, giải pháp mới để nền kiến trúc Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững trong sự hội nhập chung với kiến trúc khu vực và thế giới.

Để tiếp nối Định hướng kiến trúc Việt Nam đến năm 2020 và thực thi Luật Kiến trúc, Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng tổ chức triển khai Định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Trên cơ sở đó, Vụ Quy hoạch Kiến trúc đã phối hợp cùng Viện Kiến trúc quốc gia và Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức Hội thảo Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam trong bối cảnh mới.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã đóng góp ý kiến xây dựng nội dung Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam trong thời gian tới. Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, TS. KTS Phan Đăng Sơn trình bày tham luận “Tiến tới xây dựng định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam phù hợp phát triển kinh tế – xã hội đất nước và hội nhập quốc tế”. Chủ tịch Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam, KTS Trần Ngọc Chính chia sẻ tham luận “Nhận diện những vấn đề trong định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam: Những thay đổi phù hợp với bối cảnh mới”.

Viện trưởng Viện Kiến trúc quốc gia, Đỗ Thanh Tùng trình bày tham luận “Quản lý và phát triển bản sắc, văn hóa dân tộc và kế thừa kiến trúc truyền thống trong kiến trúc Việt Nam”. Ủy viên Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam, TS. KTS Lê Đình Tri chia sẻ nội dung “Hướng tới một giá trị kiến trúc Việt Nam đổi mới”. Trong khi đó, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc Việt Nam ThS. KTS Hồ Chí Quang trình bày tham luận “Khung định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam”.

Nhiều đại biểu khác cũng đã đóng góp ý kiến xây dựng Định hướng. Các ý kiến của các cơ quan Trung ương, chính quyền Địa phương, Hội nghề nghiệp, Cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học, Đơn vị tư vấn và các Chuyên gia sẽ được tập hợp thành nội dung Định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam cũng như giải pháp để thực hiện hiệu quả trong tình hình mới.

Nguồn: tapchikientruc

 

Tin tức liên quan

Kiến Trúc Chung Cư Đô Thị Và Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc
24/11/2020

Từ xưa đến nay các nhà văn hóa và nhiều thế hệ KTS Việt Nam đã cố công đi tìm và khám phá, duy trì giá trị bản sắc văn hóa trong kiến trúc. Có thành công nhưng cũng nhiều thất bại....

thiết kế nhà thoáng đẹp
24/11/2020

Trong nhiều giải pháp để bảo vệ sức khỏe thì việc nâng cao chất lượng không gian sống, giảm thiểu ô nhiễm không khí trong nhà cũng được quan tâm nhiều trong bối cảnh hiện nay