Chúng tôi giúp bạn thực hiện giấc mơ về một tổ ấm.

Lệ phí làm sổ đỏ

07/08/2019

Người có nhu cầu xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải hoàn thành các khoản phí, lệ phí sau đây: Lệ phí trước bạ, lệ phí cấp sổ, tiền sử dụng đất (nếu có).

Lệ phí trước bạ

Theo Điều 5 Nghị định 140/2016/NĐ-CP lệ phí trước bạ phải nộp khi làm sổ đỏ được tính theo công thức sau:

Lệ phí trước bạ = Giá tính lệ phí trước bạ x Mức thu lệ phí trước bạ

Trong đó,

- Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ với nhà, đất là 0,5%.

- Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất:

+ Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

+ Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất được xác định như sau:

Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất = Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ x Giá 1m2 đất tại bảng giá đất

Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xác định và cung cấp cho cơ quan Thuế.

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân, là nghĩa vụ của bên chuyển nhượng nhưng nếu các bên có thỏa thuận về việc bên nhận chuyển nhượng đóng thuế này thì bên nhận chuyển nhượng sẽ thực hiện nghĩa vụ này. Căn cứ theo  Điều 14 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung luật thuế thu nhập cá nhân 2007 thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 2% tính trên giá trị chuyển nhượng mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng chuyển nhượng.

Tiền sử dụng đất

Những người thuộc một trong số các trường hợp sau thì phải nộp tiền sử dụng đất:

Trường hợp 1: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Hộ gia đình, cá nhân được cấp sổ đỏ và phải nộp tiền sử dụng đất khi có đủ 02 điều kiện sau:

- Đang sử dụng đất không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai.

- Nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp Sổ.

Trường hợp 2: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2014 khi được cấp sổ đỏ mà chưa nộp tiền sử dụng đất thì phải thực hiện nộp tiền (theo khoản 4 Điều 100 Luật Đất đai 2013, được hướng dẫn tại Điều 20 Nghị định 45/2014/NĐ-CP). Cụ thể:

- Hộ gia đình, cá nhân được giao đất làm nhà ở (giao đất mới) từ ngày 15/10/1993 - 01/7/2004, nếu được cấp sổ mà chưa nộp tiền thì phải nộp với mức tiền như sau:

+ Nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất ở tại thời điểm nộp hồ sơ xin cấp sổ theo giá đất tại bảng giá đất.

+ Nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở tại thời điểm nộp hồ sơ xin cấp Sổ theo giá đất cụ thể.

- Hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước giao đất làm nhà ở (giao đất mới) từ sau ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014, nếu được cấp sổ mà chưa nộp tiền sử dụng đất thì phải nộp với mức tiền như sau:

+ Nếu tiền sử dụng đất phải nộp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và thông báo và phù hợp với quy định thì được tiếp tục nộp tiền sử dụng đất theo mức đã được thông báo và phải nộp tiền chậm nộp.

+ Nếu tiền sử dụng đất phải nộp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và thông báo, nhưng chưa phù hợp với quy định của pháp luật thì nộp theo xác định của Thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Thuế chuyển quyền sử dụng đất

Mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình hay cơ quan doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế khi mua bán bất động sản trừ việc chuyển quyền sử dụng đất sau khi li hôn hay thừa kế. Số tiền đóng thuế phụ thuộc vào diện tích đất, giá đất tính thuế và thuế suất, trong đó giá đất được quy định trong khung giá của chính phủ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và được niêm yết công khai. Riêng đối với thuế suất thì được chia làm hai trường hợp.

- Trường hợp 1, đối với chuyển quyền sử dụng đất không thay đổi mục đích sử dụng thì mức thuế suất được áp dụng là 5%,10%, 20%.

- Trường hợp 2, đối với việc chuyển quyền sử dụng đất và mục đích sử dụng thì mức thuế suất được áp dụng dao động rộng hơn với các mức thuế suất là: 0%, 20%, 30%, 40%, 50% phần chênh lệch giữa giá đất nông nghiệp và giá đất chuyển đổi. Thuế làm sổ đỏ nhà đất là khoản bắt buộc nộp một lần khi thực hiện đăng kí sổ đỏ trong lúc chuyển quyền sử dụng đất.

Lệ phí cấp sổ đỏ

Lệ phí cấp sổ đỏ được quy định tại Thông tư 250/2016/TT-BTC.

Ngoài ra, khi xin cấp sổ đỏ, người có yêu cầu phải nộp các khoản phí khác như: Phí đo đạc, phí thẩm định thửa đất… Mức thu tùy theo quy định cụ thể của từng địa phương.

 

Tin tức liên quan

sở hữu nhà phải đóng những loại thuế, phí gì
17/10/2020

Các loại thuế, phí cần phải nộp khi sở hữu nhà là gì? Cách tính lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân của bên bên chuyển nhượng và các chi phí khác

 

30/09/2020

Vấn nạn sổ đỏ giả đang ngày càng có dấu hiệu hoành hành trở lại với nhiều chiêu trò tinh vi thậm chí có thể qua mắt cả cơ quan nhà nước. Vậy những thủ đoạn của chúng là gì và làm thế nào nhận biết được sổ đỏ giả, tránh tiền mất tật mang?